Keresés a Bibliában

12Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. 13Majd elhagyta Názáretet, elment, és a tengerparti Kafarnaumban, Zebulun és Naftali vidékén telepedett le, 14hogy beteljesedjék, amit Izajás prófétált: 15Zebulun földje, Naftali földje, a Tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája! 16A nép, amely a sötétségben ült, nagy fényességet látott; és akik a halál földjén és árnyékában ültek, azoknak világosság támadt.
17Ettől fogva Jézus hirdetni kezdte: „Térjetek meg, mert közel van a mennyek országa!”

KNB SZIT STL BD RUF KG