Keresés a Bibliában

Az apostolok kiválasztása.

10 1Összehívta tizenkét tanítványát és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. 2A tizenkét apostol a következő: az első Simon, másik nevén Péter, továbbá testvére András, Jakab Zebedeus fia és testvére János, 3Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Jakab Alfeus fia, és Tádé, 4a buzgó Simon és karióti Júdás, aki később elárulta őt.

Az apostolok szétküldése.

5Ezt a tizenkettőt küldte Jézus és megparancsolta nekik: „A pogányokhoz ne menjetek és a szamaritánusok városaiba be ne térjetek. 6Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. 7Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa. 8Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. 9Ne szerezzetek se arany-, se ezüst-, se rézpénzt övetekbe. 10Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se botot: megérdemli a munkás az ellátását. 11Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, ki ott az érdemes ember, és maradjatok nála, amíg tovább nem utaztok. 12Mikor pedig házába léptek, köszöntsétek: (békesség e háznak!) 13Ha valóban érdemes rá az a ház, szálljon rá békességtek, de ha nem, békességtek szálljon vissza rátok. 14Ha valaki nem fogad be titeket és szavatokra nem hallgat, menjetek ki a házából, még a városból is, és rázzátok le a port lábatokról. 15Bizony, mondom nektek: Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak.

Az üldözések megjövendölése.

16Úgy küldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók és ártatlanok, mint a galambok. 17Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak és zsinagógáikban megostoroznak titeket. 18Miattam helytartók és királyok elé is hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. 19Mikor bíróság elé állítanak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában majd megtudjátok, mit szóljatok. 20Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek. 21Halálra adja majd testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermek szülei ellen támad és megöleti őket. 22Miattam mindenki meggyűlöl titeket, de aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. 23Mikor pedig egyik városban üldöznek, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az Emberfia.

Bátorság üldözés idején.

24Nem különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. 25Elégedjék meg a tanítvány, ha olyan lesz, mint mestere és a szolga, ha olyan, mint ura. Ha a családatyát Belzebulnak csúfolják, mennyivel inkább a háza népét? 26Ne féljetek tőlük! Semmi nem marad elrejtve, mi ki ne derülne, sem eltitkolva, mi ki ne tudódnék. 27Amit sötétben mondok nektek, mondjátok el fényes nappal és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőről. 28Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket meg a testet is pokolba taszíthatja. 29Két verebet ugye egy fillérért adnak? De Atyátok tudta nélkül egy sem esik a földre. 30Nektek viszont minden szál hajatok számon van tartva. 31Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti a verebeknél. 32Mindazt tehát, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei Atyám előtt. 33De aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.

Jézussal vagy Jézus ellen.

34Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem, hogy kardot. 35Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert atyjával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. 36Saját háza népe lesz az ember ellensége. 37Aki atyját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. 38Aki föl nem veszi keresztjét s nem követ engem, nem méltó hozzám. 39Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. 40Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem. 41Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az igaznak jutalmában részesül. 42Aki pedig csak egy pohár friss vizet ad is inni egynek a legkisebbek közül, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek: nem marad el jutalma.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet