Keresés a Bibliában

Jézus megkísértése.

4 1Jézus Szentlélekkel eltelve visszatért a Jordántól.

A názáreti zsinagógában.

14Jézus a Lélek erejével eltelve visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. 18„Az Úr lelke rajtam:
ő kent föl engem,
hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
ő küldött engem,
hogy (meggyógyítsam a megtört szívűeket),
szabadulást hirdessek a raboknak,
és a vakoknak megvilágosodást,
hogy felszabadítsam az elnyomottakat, 19hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét,
(és bosszújának napját).”

KNB SZIT STL BD RUF KG