Keresés a Bibliában

Jézus megkísértése.

4 1Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult

Jézus Galileába megy.

14Jézus most a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. 18„Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, 19és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.”

KNB SZIT STL BD RUF KG