Keresés a Bibliában

4 1Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a Lélektől a pusztába (Mát 3,16;Mát 4,1-11) 14Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken. (Mát 4,11.13) 18Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat, (Zsolt 118,22) 19Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. (Ésa 61,1.2;42,6.7)

KNB SZIT STL BD RUF KG