Keresés a Bibliában

Jézus megkísértése (Mt 4,1-11; Mk 1,12-13)

4 1Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott

Jézus Názáretben (Mt 13,53-58; Mk 6,1-6)

14Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. 18„Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, 19és hirdessem az Úr kedves esztendejét.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

4,18 azért küldött el: Egyes kéziratok hozzáteszik: hogy meggyógyítsam a töredelmes szívűeket