Keresés a Bibliában

Jézus követése kereszthordozás.

25Nagy tömeg kísérte. Hozzájuk fordult és így szólt: 26„Aki hozzám jön és nem gyűlöli atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, testvéreit és nővéreit, sőt önmagát is, nem lehet az én tanítványom. 27Aki nem hordozza keresztjét és nem jön utánam, nem lehet tanítványom. 28Aki tornyot akar építeni közületek, nem ül le előbb és nem számítja ki a költségeket, hogy van-e amiből elkészítse? 29Ha ugyanis alapot vetett és nem tudja befejezni, aki csak látja, kigúnyolja: 30ez az ember építeni kezdett, de nem tudta befejezni. 31Micsoda király az, aki háborúba indul más király ellen és nem ül le előbb, hogy megfontolja: tízezerrel képes-e ellenségének húszezrével szembeszállni? 32Különben mikor az még messze van, követséget küld hozzá és békét kér. 33Így mindaz közületek, aki le nem mond arról, amije csak van, nem lehet az én tanítványom. 34A só hasznos. De ha a só ízét veszti, ugyan mivel ízesítik? 35Sem a földre, sem trágyának nem való. Kidobják. Akinek füle van, hallja meg.”

KNB SZIT STL BD RUF KG