Keresés a Bibliában

25Megy vala pedig ő vele nagy sokaság; és megfordulván, monda azoknak: (Józs 6,2.20.26.1Kir;16,34) 26Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. (Mát 10,37.38) 27És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. (Luk 9,23; Mát 10,38; Márk 8,34) 28Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja a költséget, ha van-é mivel elvégezze? 29Nehogy minekutána fundamentomot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, a ki látja, (Ján 10,3) 30Ezt mondván: Ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghez vinni! (Luk,14 31.) 31Vagy valamely király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nemde leülvén először tanácskozik, hogy tízezerrel szembeszállhat-é azzal, a ki ő ellene húszezerrel jött? (Mát 24,32; Márk 13,28) 32Mert különben még mikor amaz távol van, követséget küldvén, megkérdezi a békefeltételeket. 33Ezenképen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. (Mát 13,55; Márk 6,3; Luk 4,22) 34Jó a só: de ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg? (Mát 5,13; Márk 9,50) 35Sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas: kivetik azt. A kinek van füle a hallásra, hallja. (Mát 11,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG