Keresés a Bibliában

25Nagy tömeg ment vele. Megfordult, és így szólt hozzájuk:
26Ha valaki hozzám jön, de nálam fontosabbnak tartja apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit vagy a saját életét, nem lehet a tanítványom. 27Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, nem lehet a tanítványom.
28Mert ha valaki közületek tornyot akar építeni, ugye előbb leül, és kiszámítja a költséget, vajon futja-e a befejezésig? 29Különben – miután alapot vetett, de nem tudta befejezni – gúnyolni kezdi mindenki, aki látja: 30„Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni.” 31Vagy ha egy király hadba akar indulni egy másik király ellen, ugye előbb leül, s fontolóra veszi, vajon tízezer emberrel szembeszállhat-e azzal, aki húszezerrel jön ellene? 32Amennyiben nem, akkor követséget küld, amikor az még távol van, és megtudakolja a békefeltételeket. 33Ugyanígy, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet a tanítványom.
34Jó a só, de ha elveszti az ízét, mivel lehet neki visszaadni? 35Sem a földnek, sem a trágyának nem használ, tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja meg!

KNB SZIT STL BD RUF KG