Keresés a Bibliában

25Nagy népsokaság ment vele, ő pedig hozzájuk fordult, és ezt mondta: 26»Ha valaki hozzám jön, és nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját életét is, nem lehet az én tanítványom. 27És aki nem hordozza keresztjét és nem jön utánam, nem lehet az én tanítványom.
28Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, vajon van-e miből befejezni? 29Nehogy miután az alapot lerakta és nem tudta befejezni, mindenki, aki látja, csúfolni kezdje őt: 30‘Ez az ember elkezdett építeni, de nem tudta befejezni.’ 31Vagy melyik király az, aki amikor háborúba indul egy másik király ellen, nem ül le előbb, hogy megfontolja, vajon képes-e tízezerrel szembeszállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? 32Mert ha nem, követséget küld hozzá és békét kér, amikor még messze van. 33Így tehát aki közületek nem mond le mindenről, amije van, nem lehet az én tanítványom.
34Jó a só; de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? 35Sem a földre, sem a szemétdombra nem való, hanem hogy kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja meg!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

14,26 »Gyűlöli«: kevésbé szereti (hebraizmus; Jézus anyanyelvében nem volt középfok).

14,28 A torony és a király hasonlatával Jézus arra tanít, hogy aki őt követni akarja, annak minden mástól szabaddá kell lennie. Jézus nem elégszik meg a szívünk egyik felével.