Keresés a Bibliában

Jézus a jó pásztor.

10 1„Bizony, bizony mondom nektek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan mászik be, az tolvaj és rabló. 2Aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. 3Annak kinyit az őr és a juhok megismerik hangját. Nevükön szólítja juhait és kivezeti őket. 4Miután kieresztette saját (juhait), megindul előttük, és a juhok követik őt, mert ismerik hangját. 5Idegen után nem mennek, hanem elfutnak előle, mert az idegen hangját nem ismerik.” 6Jézus ezt a példabeszédet mondta nekik, de ők nem értették, hogy mit akar vele mondani. 7Jézus tovább folytatta: „Bizony, bizony mondom nektek: a juhok számára én vagyok az ajtó. 8Mindannyian, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. 9Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőre talál. 10A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. 11Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. 12A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a nyáj nem tulajdona, otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas elragadja és szétkergeti őket. 13A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. 14Én vagyok a jó pásztor: ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem, 15mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom juhaimért. 16Más juhaim is vannak, de nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra: egy nyáj lesz és egy pásztor. 17Azért szeret engem az Atya, mert odaadom életemet, hogy aztán vissza is vegyem. 18Senki sem veszi el tőlem: önként adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy visszavegyem. Ezt a feöladatot kaptam Atyámtól.” 19E beszéd miatt szakadás támadt a zsidók között. 20Sokan közülük azt mondták: Ördöge van és megháborodott. Mit hallgatjátok?”

Negyedszer Jeruzsálemben

21Mások viszont megjegyezték: „Ez nem megszállottnak a beszéde. Vagy talán képes arra az ördög, hogy vakok látását visszaadja?”

A templomszentelés ünnepén.

22A templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. 23Tél volt. Jézus éppen a templomban járt, Salamon tornácában. 24Körülvették őt a zsidók és megkérdezték: „Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan.” 25Jézus így felelt: „Mondtam már nektek, de nem hiszitek. Cselekedeteim, melyeket Atyám nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. 26De ti nem hiszitek, mert nem vagytok juhaim közül valók. 27Az én juhaim hallgatnak szavamra, én ismerem őket, s ők követnek engem. 28Én örök életet adok nekik: nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket a kezemből. 29Atyám, aki nekem adta őket, hatalmasabb mindenkinél: senki sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. 30Én és az Atya egy vagyunk.” 31A zsidók ismét köveket ragadtak, hogy megkövezzék. 32Jézus szemükre vetette: „Sok jót tettem veletek Atyám erejéből, e cselekedetek közül melyikért akartok megkövezni?” 33A zsidók visszavágtak: „Jótettért nem kövezünk meg téged, hanem a káromlásért, mert ember létedre Istenné teszed magadat.” 34Jézus megkérdezte tőlük: „Nincs megírva törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok? 35Ha már azokat is isteneknek mondja az Írás, akikhez Isten igéje szólt, és az Írás nem veszíti érvényét, 36hogyan mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt és a világba küldött: káromkodol, mert azt mondtam: Isten Fia vagyok? 37Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem. 38De ha azokat cselekszem, és nekem nem akartok hinni, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és elismerjétek: az Atya énbennem van és én az Atyában.” 39Ismét el akarták fogni, de ő kiszabadult kezeik közül.

Jézus Pereában.

40Elment ismét a Jordánon túl arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott maradt. 41Sokan keresték föl, mert így vélekedtek: „János ugyan semmi csodát sem művelt, de mindaz, amit őróla mondott, igaz volt.” 42És sokan hittek benne.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet