Keresés a Bibliában

A vakon szülött meggyógyítása.

9 1Egyszer útközben látott egy vakon szülött embert. 2Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” 3„Sem ez nem vétkezett, felelte Jézus, sem a szülei, hanem hanem inkább Isten művének kell megnyilvánulnia rajta. 4Nekünk addig kell véghezvinnünk annak műveit, aki küldött engem, míg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. 5Amíg e világban vagyok, világossága vagyok a világnak.” 6E szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyálból, a sarat a vak szemére kente és így szólt hozzá: 7„Menj, mosakodjál meg Síloe tavában.” Ennek jelentése: „Küldött.” Az ember elment, megmosdott és ép szemmel tért vissza. 8A szomszédok és akik azelőtt koldulni látták, kérdezgették egymást: „Nem ez az, aki itt ült és koldult?” Egyesek állították: „Ez az.” 9Mások azonban tagadták: „Nem az, hanem csak hasonló hozzá.” 10De ő kijelentette: „Én vagyok az.” Erre megkérdezték tőle: „Hogyan nyílt meg a szemed?” 11Elmondta nekik: „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele szememet és azt mondta: Menj Síloe tavához és mosdjál meg. Én elmentem, megmosdottam és látok.” 12Azok megkérdezték: „Hol van ő? „ „Nem tudom”, felelte.

A csoda kivizsgálása.

13Erre elvitték a farizeusokhoz az imént még vakot. 14Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta szemét, szombat volt. 15A farizeusok is megkérdezték, hogyan nyerte vissza szeme világát. Nekik is elmondta: „Sarat tett a szememre, megmosdottam és most látok.” 16Egyik-másik farizeus megjegyezte: „Nem Istentől való ez az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot.” Mások viszont ellene vetették: „Hogyan tud bűnös ember ilyen csodákat művelni?” És szakadás támadt köztük. 17Ismét faggatni kezdték a vakot: „Te mit tartasz róla, mivel visszaadta szemed világát?” „Hogy próféta” – felelte az. 18A zsidók ezért egyáltalán nem akarták elhinni, hogy vak volt és hogy visszanyerte látását. Odahívták tehát a vak szüleit, és azokat kezdték faggatni: 19„A ti fiatok ez? Erről mondjátok, hogy vakon született? Hogyan lehet, hogy most lát?” 20Szülei így feleltek: „Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. 21De hogyan nyerte vissza látását, azt nem tudjuk. Azt sem tudjuk, ki adta vissza szeme világát. Őt magát kérdezzétek, megvan a kora. Beszéljen ő magáról.” 22Szülei azért beszéltek így, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis elhatározták, hogy azt, aki Messiásnak meri vallani, kizárják a zsinagógából. 23Ezért mondták a szülei: „Megvan a kora, őt kérdezzétek.” 24Még egyszer hívták tehát a vakon született embert és figyelmeztették: „Adj dicsőséget Istennek! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.” 25Az így felelt: „Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: vak voltam, most pedig látok.” 26Erre megint faggatni kezdték: „Mit csinált veled? Hogyan adta vissza látásodat?” 27„Már elmondtam nektek, felelte az, de nem hallgattátok meg. Miért akarjátok még egyszer hallani? Talán tanítványai akartok lenni ti is?” 28Erre megátkozták és azt mondták: „Te vagy az ő tanítványa. 29Mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnan jön, nem tudjuk.” 30„Éppen az a különös, jegyezte meg, hogy nem
tudjátok honnan van, és mégis visszaadta a szemem világát. 31Tudjuk viszont, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket. De ha valaki istenfélő és Isten akaratát teljesíti, azt meghallgatja. 32Mióta a világ fönnáll, sohasem lehetett hallani, hogy valaki visszaadta volna a vakon született látását. 33Ha ő nem volna Istentől való, nem tehetett volna semmit.” 34Azok ráförmedtek: „Bűnben születtél mindenestül, és te akarsz oktatni minket?” Azzal kidobták.

A vakon született hitvallása.

35Jézus meghallotta, hogy kidobták. Mikor találkozott vele, megszólította: „Hiszel az Emberfiában?” 36„Ki az, Uram? – kérdezte. Hinni akarok benne.” 37„Előtted áll, felelte Jézus, ő az, aki veled beszél.” 38„Hiszek, Uram!” – kiáltotta és leborult előtte. 39Jézus megjegyezte: „Azért jöttem a világra, hogy ítéletet tartsak; akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, elvakuljanak.” 40Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus és megkérdezte: „Csak nem vagyunk mi is vakok?” 41Jézus így felelt: „Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok: látunk. Ezért bűnben maradtok.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet