Keresés a Bibliában

4 1Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim!
2Evódiát intem, és Szüntükhét is intem, hogy legyenek egyetértésben az Úrban. 3Sőt téged is kérlek, hűséges igavonó társam, hogy továbbra is légy segítségére azoknak, akik együtt küzdöttek velem az evangélium hirdetésében Kelemennel és többi munkatársammal, akiknek a neve benne van az élet könyvében!
4Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! 5Jóságotok legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel van! 6Semmiért se aggódjatok, hanem minden körülmények között imádság és könyörgés által hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé! 7És Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.
8Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami nemes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetremélt ó, ami jó hírű, azaz ami kiváló és dicséretes, arra figyeljetek! 9Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt tegyétek, és veletek lesz a béke Istene!
10Nagy volt az örömöm az Úrban, amiért végre újra alkalmat találtatok arra, hogy velem törődjetek. Persze korábban is gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. 11Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy a körülményektől független maradjak. 12Tudok nélkülözni, és tudok bőségben is élni. Be vagyok avatva mindenbe: a jóllakásba és az éhezésbe, a bővelkedésbe és a nélkülözésbe egyaránt. 13Mindenre van erőm Abban, aki megerősít engem. 14Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. 15Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor elindultam Makedóniából, az ajándékozás és az ajándék elfogadásának tekintetében egyetlen egyházzal sem volt adakozást és elfogadást is jelentő kapcsolatom, kizárólag veletek, 16hiszen néhányszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteim szerint. 17Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. 18Megkaptam mindent, és bővelkedem. El vagyok halmozva, miután megkaptam Epaphroditosztól, amit küldtetek: kellemes illat és kedves, Istennek tetsző áldozat. 19Az én Istenem pedig bőségesen gondoskodik majd szükségetekről dicsőségének gazdagsága szerint Krisztus Jézusban. 20Istenünknek és Atyánknak dicsőség örökkön-örökké. Ámen.
21Köszöntsetek minden szentet Krisztus Jézusban! Köszöntenek titeket a velem levő testvérek. 22Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár házából valók. 23A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet