Keresés a Bibliában

Különböző intelmek

Imádság az apostolért.

3 1Egyébként, testvérek, imádkozzatok értünk, hogy az Úr igéje terjedjen és dicsőségre jusson, mint nálatok is, 2s hogy megszabaduljunk a kellemetlen és gonosz emberektől. A hit ugyanis nem mindenkié. 3Az Úr azonban hűséges: ő megerősít titeket és megőriz a gonosztól. 4Bízom az Úrban, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni, amit meghagytunk. 5Az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére és Krisztus türelmére.

Óvás a tétlenségtől.

6Urunk Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, testvérek, hogy kerüljetek minden olyan testvért, aki rendetlen életet él, s nem követi, amit hagyományként tőlünk kapott. 7Tudjátok magatok is, hogyan kell minket követni. Hiszen nem éltünk köztetek rendetlenül. 8Senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradsággal, éjjel-nappal megdolgoztunk érte, hogy egyikteknek se legyünk terhére. 9Nem mintha nem lett volna jogunk rá, hanem hogy példát adjunk nektek követésünkre. 10Amikor ugyanis nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. 11Hallottuk ugyanis, hogy némelyek rendetlenül élnek, semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket. 12Az ilyeneknek meghagyjuk és buzdítjuk őket az Úr Jézus Krisztusban, hogy nyugodt munkával keressék kenyerüket. 13Ti pedig, testvérek, ne fáradjatok el a jócselekedetekben. 14Ha valaki nem engedelmeskednék a levélben írt tanításnak, azt jegyezzétek meg, s kerüljétek társaságát, hadd eszméljen magára.

Befejezés

15De ne bánjatok vele mint ellenséggel, hanem feddjétek meg mint testvért. 16A békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények közt békét. Az Úr legyen mindnyájatokkal. 17Itt a saját kezű köszöntésem: Pál. Minden levelet így írok alá: ez a kézírásom. 18A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen
mindnyájatokkal. (Amen.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet