Keresés a Bibliában

Bevezetés

Címzés és apostoli üdvözlet.

1 1Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak egyházának, az Atyaistenben és az Úr Jézus Krisztusban. 2Kegyelem nektek és békesség az Istentől, az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól.

Köszönet és elismerés.

3Mindenkor hálaadással tartozunk értetek Istennek, testvérek, mégpedig méltán, mert hitetek nőttön-nő és az egymás iránt való szeretet mindnyájatokban gyarapszik. 4Dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban: állhatatosságotokkal és hitetekkel, mellyel minden üldözést és zaklatást elviseltek, 5Isten igazságos ítéletének bizonyosságaként, hogy méltók legyetek Isten országára, amelyért szenvedtek is. 6Méltányos egyébként, hogy Isten zaklatóitoknak zaklatással fizessen meg. 7Nektek zaklatottaknak pedig, velünk együtt, megnyugvással, amikor az Úr Jézus megjelenik angyalseregével a mennyből, lobogó tűzzel. 8Akkor megbünteti majd azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus (Krisztus) evangéliumának nem engedelmeskednek. 9Ezek örök kárhozattal lakolnak: távol az Úr színétől és fölséges hatalmától, 10azon a napon amikor eljön, hogy szentjeiben megdicsőüljön és híveiben megcsodálják. Nálatok ugyanis a mi tanúságtételünk hitre talált. 11Ezért imádkozunk is értetek mindenkor, hogy Istenünk meghívására méltasson és hathatósan befejezze a hitből fakadó jóra törekvéseteket. 12Így dicsőül meg Urunk Jézus (Krisztus) neve bennetek és ti is őbenne, Istenünknek s az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet