Keresés a Bibliában

Intések és tanítások

Istennek tetsző élet.

4 1Egyébként, testvérek, kérünk és intünk titeket az Úr Jézusban: amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek, úgy is éljetek, hogy egyre előbbre haladjatok. 2Hiszen tudjátok, hogy az Úr Jézus nevében milyen utasításokat adtunk nektek. Isten akarata ugyanis az, hogy szentekké legyetek. 3Tartózkodjatok a paráznaságtól. 4Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen feleségével, 5s ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. 6Senki üzletkötésben meg ne károsítsa és meg ne csalja testvérét, mert az Úr megtorolja mindezt, amint már előbb megmondtuk és szentül állítottuk. 7Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott minket, hanem szentségre. 8Aki tehát ezeket megveti, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki ránk árasztotta Szentlelkét.

Felebaráti szeretet.

9A testvéri szeretetről nem szükséges írnom nektek, hiszen Isten maga oktatott ki, hogy szeressétek egymást. 10Sőt gyakoroljátok is egész Makedóniában minden testvér iránt. Ám arra kérünk testvérek, hogy gyarapodjatok is benne. 11Igyekezzetek békében élni, törődjetek a magatok dolgával, dolgozzatok saját kezetekkel, amint meghagytuk nektek. 12Viselkedjetek tisztességesen a kívülállókkal szemben és ne szoruljatok rá senkire.

Az elhunytak sorsa.

13Nem akarjuk testvérek, hogy az elhunytak felől tájékozatlanok legyetek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük. 14Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és föltámadt, akkor Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, vele együtt föltámasztja. 15Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. 16A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonazengésére az Úr maga száll le a mennyből, s először a Krisztusban elhunytak támadnak fel. 17Azután mi élők, akik megmaradtunk, a felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így mindenkor az Úrral leszünk. 18Vigasztaljátok tehát egymást ezzel a tanítással.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet