Keresés a Bibliában

3 1Ezért, mivel már nem bírtuk tovább, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénben, 2és elküldtük hozzátok Timóteus testvérünket, Krisztus hirdetésében Isten szolgáját. 3Erősítsen meg hitetekben és buzdítson, hogy senki meg ne tántorodjék a jelen szenvedések közt. Hiszen tudjátok, hogy ez a rendeltetésünk. 4Amikor ugyanis még nálatok voltunk, előre megmondtuk, hogy megpróbáltatás vár ránk. 5Tudjátok, hogy úgy is történt. Ezért, mivel már nem bírtam tovább, elküldtem hozzátok, hogy hírt halljak hitetekről: vajon nem vitt-e kísértésbe a kísértő, és fáradságunk nem veszett-e kárba?

Timóteus jó hírei.

6Most azonban Timóteus visszatért tőletek és jó hírt hozott hitetekről, szeretetetekről, s arról, hogy szívesen emlékeztek ránk, sőt látni vágytok minket, mint ahogy mi is titeket. 7Ezért minden baj és szenvedés közt is megvigasztalt a ti hitetek, testvérek, 8s most az a gondolat éltet minket, hogy ti szilárdan álltok az Úrban. 9Hogyan is róhatnók le hálánkat Istennek azért a nagy örömért, amellyel miattatok örvendünk Isten előtt? 10Éjjel-nappal buzgón imádkozunk, hogy szemtől szembe láthassunk titeket és pótolhassuk hitetek hiányait. 11Isten, a mi Atyánk, Urunk Jézus (Krisztus) vezesse hozzátok utunkat! 12Titeket pedig gyarapítson és gazdagítson az Úr a szeretetben, egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. 13Tegye állhatatossá szíveteket, hogy feddhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor Urunk Jézus eljön összes szentjeivel. (Amen.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet