Keresés a Bibliában

72 1Salamoné. Isten! Add törvényeidet a királynak, és igazságodat a király fiának, 2hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen a nyomorultakat. 3Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igazságot! 4Szolgáltasson igazságot a nép nyomorultjainak, segítse meg a szegényeket, de tiporja el az elnyomókat! 5Éljen addig, míg nap és hold lesz, nemzedékről nemzedékre! 6Mint amikor eső hull a rétre, és zápor áztatja meg a földet: 7úgy virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik a hold. 8Uralkodjék tengertől tengerig, és a folyamtól a föld széléig. 9Hajtsanak térdet előtte a pusztalakók, nyalják a port ellenségei! 10Tarsísnak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai fizessenek adót! 11Boruljon le előtte minden király, minden nép őt szolgálja! 12Mert megmenti a segítséget kérő szegényt, és a nyomorultat, akinek nincs segítője. 13Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti. 14Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára a vérük. 15Éljen ő, és adjanak neki sábai aranyat, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden nap! 16Legyen bőven gabona az országban, a hegyek tetején hullámzó kalászok legyenek olyanok, mint a Libánon; virágozzanak a városok, mint földön a fű! 17Maradjon meg neve örökké, terjedjen híre, amíg a nap ragyog! Nevével mondjanak egymásra áldást; mondja őt boldognak minden nép! 18Áldott az ÚRisten, Izráel Istene! Egyedül ő tud csodákat tenni! 19Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet! Ámen, ámen. 20Itt végződnek Dávidnak, Isai fiának az imádságai.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár