Keresés a Bibliában

47 1A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára. 2Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt! 3Mert a felséges ÚR félelmetes, nagy király az egész földön. 4Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá. 5Kiválasztja a mi örökségünket, Jákób büszkeségét, akit szeret. (Szela.) 6Felvonul Isten ujjongás közben, kürtzengéssel jön az ÚR. 7Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek királyunknak, zengjetek! 8Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket! 9Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten. 10Összejöttek a népek előkelői Ábrahám Istenéhez, mert Istené a föld minden uralkodója, igen magasztos ő!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár