Keresés a Bibliában

88 (87). ZSOLTÁR. IMA SZÜKSÉG IDEJÉN

88 1(Ének, Korach fiainak zsoltára. A karvezetőnek a „Machalat” szerint énekelni – az eszrachita Heman tanítókölteménye.) 2Uram, Istenem, nappal hozzád fohászkodom, éjjel színed előtt panaszkodom. 3Imám hatoljon fel hozzád, hallgasd meg könyörgésem! 4Mert a lelkem tele gyötrelemmel, s életem közel van a holtak országához. 5Azok közé sorolnak, akik sírba szállnak, olyan ember vagyok, ki a végét járja. 6A halottak közt hagytak, mint kiket legyőztek, s már a sírban vannak: többé nem emlékezel és már gondot sem viselsz rájuk. 7A sír mélyére vetettél, a sötétségbe, a szakadékba. 8Súlyosan rám nehezedik haragod, minden hullámod összecsap fölöttem. 9Barátaimat távol tartod tőlem, borzalommá tettél a szemükben. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok. 10Szemem elhomályosult a nyomortól. Uram, mindennap téged hívlak, kitárom feléd a kezem. 11Tán a holtakon akarsz csodát tenni? Fölkelnek még az árnyak, hogy dicsérjenek? 12A sírban emlegetik még jóságodat, és hűségedet a holtak országában? 13Felfogják-e csodáidat a sötétségben, és a feledés földjén kegyelmedet? 14Ám én, Uram, tehozzád kiáltok, már hajnalban eléd száll imám. 15Miért veted el a lelkemet, Uram, miért rejted el arcodat előlem? 16Ifjúkorom óta gyenge vagyok, s fenyeget a halál. Viseltem borzalmaidat és betegeskedtem. 17Haragod tüze átjárt, a fájdalmak semmivé tettek. 18Folyvást körülvesznek, mint az áradó víz, mind együtt szorongatnak. 19Barátom, bizalmasom elidegenítetted; már csak a sötétség ölel körül.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár