Keresés a Bibliában

EMLÉKEZÉS IZRAEL MÚLTJÁRA

77 1(A karvezetőnek a „Jedutun” szerint – Aszaf zsoltára.) 2Istenhez száll szavam, hozzá kiáltok, Istenhez száll szavam, hogy meghallgasson. 3Keresem az Urat a szorongatás napján; éjszaka szüntelen hozzá emelem a kezem, lelkemnek nincs vigasztalása. 4Istenre gondolok és sóhajtozom, róla elmélkedem, és eleped a lelkem. 5Szemem nyitva tartod, nyugtalan vagyok, s nem tudok szólni. 6Régmúlt napokra kell gondolnom, 7a hajdani évekre emlékezem. Az éj óráiban töprengek szívemben, gondolkodom, fürkészi a lelkem: 8„Eltaszít az Isten egyszer s mindenkorra? Nem lesz már soha irgalmas? 9Kegyelme örökre elveszett? Elenyészett a minden nemzedéknek adott ígéret? 10Isten elfeledte volna a jóságát? Bezárta irgalmát haragjába?” 11S így szólok: „Az a bánatom, hogy a Magasságbeli jobbja megváltozott.” 12Emlékezem az Úr tetteiről, gondolkozom a hajdani csodákról. 13Minden művedet megfontolom, minden tettedet mérlegelem. 14Isten, szent a te utad! Hol van olyan Isten, mint a mi Istenünk, olyan fölséges? 15Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, a pogányok előtt is feltártad hatalmadat. 16Erős karral megszabadítottad népedet, Jákob és József fiait. 17A vizek láttak téged, Istenem, a vizek láttak és megborzadtak, a hullámok a mélységekig megremegtek. 18A felhők bőven öntötték a vizet, a felhők megdördültek, nyilaid szétrepültek. 19Mennydörgésed visszhangzott a forgószélben, villámaid beragyogták az egész földet, a föld megingott és megremegett. 20Utad átvitt a mély tengeren, ösvényeid átszelték a nagy vizeket, s lábadnak nyoma nem volt látható. 21Mint egy nyájat, néped úgy vezetted Mózes és Áron kezével.

25 (24). ZSOLTÁR. IMA A VESZÉLY IDEJÉN

25 1(Dávid zsoltára.) Hozzád emelem lelkemet, Uram, 2Istenem, benned bizakodom. Ne hagyd, hogy szégyenben maradjak, ellenségeim ne diadalmaskodjanak rajtam. 3Hiszen akik benned bizakodnak, azok szégyent soha nem vallanak. Azok szégyenülnek meg, akik a hűséget könnyen megszegik. 4Uram, mutasd meg nekem útjaidat, taníts meg ösvényeidre! 5Vezess igazságod szerint és taníts engem, hiszen te vagy az én Istenem és gyámolom, minden időben benned bizakodom! 6Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról, és kegyelmedről, mely kezdet óta vezet! 7Ne idézd fel többé ifjúságom bűneit és tévedéseit, jóságodban, Uram, gondolj rám irgalommal! 8Megbocsát az Úr és hűséges, megmutatja az utat a bűnösnek. 9Az engedelmeseket igazságban vezeti, az alázatosokat megtanítja ösvényeire. 10Az Úr minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és törvényét. 11Nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert súlyos! 12Ki az az ember, aki féli az Urat? Annak megmutatja, mely utat válassza. 13Lelke biztonságban élhet, gyermekei birtokolják a földet. 14Az Úr titka azoké, akik félik őt, nekik nyilvánítja ki szövetségét. 15Szemem azért mindig az Úrra néz, ő megszabadítja lábam a huroktól. 16Tekints rám és könyörülj meg rajtam, mert elhagyatott vagyok és szegény! 17Adj enyhületet szívem gyötrelmének és szabadíts ki bajaimból! 18Lásd meg szorultságomat és ínségemet, s bocsásd meg minden bűnömet! 19Nézd, mekkora elleneim száma, és mily ádáz a düh, amellyel gyűlölnek! 20Óvd meg a lelkem és ments meg, ne hagyd, hogy szégyent valljak, hozzád menekülök! 21Ártatlanság és tiszta szándék legyen a kísérőm! Uram, tebenned remélek. 22Szabadítsd ki, Uram, Izraelt minden szorongattatásából!

KNB SZIT STL BD RUF KG