Keresés a Bibliában

19 (18). ZSOLTÁR. ISTEN NAGYSÁGA

19 1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) 2Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét. 3A nap továbbadja a szót a másik napnak, az éj jelenti a hírt az éjnek. 4Nem beszéd ez, nem szó, hang nem hallható, 5a hír mégis terjed, szerte a világon, a szózat elhangzik a föld határáig. Ott vert sátrat a napnak: 6mint a vőlegény, lakából úgy kel fel, s ujjong, akár a hős, aki megfutja pályáját. 7Az ég egyik szélén kel és siet a másik szélére, tüze elől semmi sem rejtőzhet el. 8Az Úr törvénye tökéletes, enyhíti a lelket. Az Úr tanúsága megbízható, a balgát bölccsé teszi. 9Az Úr parancsai egyenesek, földerítik a szívet, útmutatása érthető, megvilágítja a szemet. 10Az Úr félelme tiszta s örökké megmarad. Az Úr ítéletei igazak és mind jogosak, 11értékesebbek az aranynál, a tiszta aranykincsnél, szavai édesebbek a méznél, a lépből kicsordult méznél. 12Szolgád hűségesen megtartja őket, hisz követésük bő jutalmat terem. 13De ki látja meg saját hibáit? Tisztíts meg mindtől, ami rejtve maradt! 14Őrizd meg szolgádat a kevélységtől, nehogy hatalmába ejtsen! Akkor mentes maradok a bűntől és tiszta a súlyos vétektől. 15Teljék örömöd számnak szavaiban, s engedd, hogy szívem szándéka elérjen hozzád, Uram, menedékem, üdvözítőm!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár