Keresés a Bibliában

A teremtés dicsérete – A törvény dicsérete

19 1A karvezetőnek. Dávid zsoltára.
2Isten dicsőségét beszélik az egek,
és keze művét hirdeti az égbolt.
3Ezt harsogja az egyik nap a másiknak,
erre tanítja az egyik éj a másikat.

4Nem sustorgással, nem dadogással,
hogy ne lehetne érteni őket:
5az egész földre elhat szózatuk,
s a földkerekség határaira szavuk.

6Bennük ütötte fel a napnak sátrát,
s az, mint a vőlegény, kilép nászházából,
mint a hős, ujjongva indul neki útjának.
7Az ég egyik szélén kel föl,
és útja annak másik széléig jut el,
és nincs, aki melege elől elrejthetné magát.

8Szeplőtelen az Úr törvénye, felüdíti a lelket,
az Úr rendelete megbízható,
bölcsességet ad a kisdedeknek.
9Egyenesek az Úr végzései, vidámmá teszik a szívet,
világos az Úr parancsa, felvilágosítja a szemet.

10Az Úr félelme tiszta, örökkön-örökké megmarad,
igazak az Úr ítéletei, egytől-egyig igazságosak.
11Kívánatosabbak az aranynál,
és megannyi drágakőnél,
édesebbek a méznél, meg a csepegő lépes méznél.

12Szolgád meg is tartja őket,
megtartásuk jutalma bőséges.
13Ki veszi észre a vétkeket?
Tisztíts meg titkos bűneimtől,
14és a kevélységtől mentsd meg szolgádat,
ne uralkodjék rajtam.
Akkor szeplőtelen leszek,
s a nagy vétektől tiszta maradok.

15Hadd legyen kedves előtted szám beszéde,
és szívem elmélkedése mindenkor.
Uram, én segítőm, én üdvözítőm!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF