Keresés a Bibliában

115 (113B). ZSOLTÁR. AZ EGYETLEN IGAZ ISTEN

115 1Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek szerezz dicsőséget, kegyelmed és hűséged szerint! 2Miért mondogatják a pogányok: „Hol van hát Istenünk?” 3Istenünk az égben és a földön mindent végbevitt, amit csak akart. 4De az ő bálványaik csak arany és ezüst, emberi kéznek művei. 5Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, 6van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem éreznek, 7van kezük, de nem markolnak, van lábuk, de nem mozdulnak, és torkukon nem jön ki a szó. 8Ilyenek azok is, akik csinálták őket, s mindnyájan, akik bennük bíznak. 9De Izrael háza az Úrban bízik, aki gyámola és védőpajzsa. 10Áron háza az Úrban bízik, aki gyámola és védőpajzsa. 11Mind, akik félik az Urat, őbenne bíznak, aki gyámoluk és védőpajzsuk. 12Az Úr gondol velünk – ő adja ránk áldását! Áldja meg Izrael házát, áldja meg Áron házát! 13Áldja meg azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és nagyokat egyaránt! 14Sokasítson meg titeket az Úr, és veletek együtt minden gyermeketek! 15Áldjon meg benneteket az Úr, aki az eget és a földet teremtette! 16Az ég az Úr ege, a földet az emberek fiainak adta. 17Nem a halottak dicsőítik az Urat, nem az, aki leszáll a csendességbe. 18Hanem mi élők, mi dicsérjük az Urat, ma és mindenkor.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár