Keresés a Bibliában

A Zsoltárok könyve

1. ZSOLTÁR. A KÉT ÚT

1 1Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé. 2Aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel. 3Olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, és levelei nem hervadnak. Siker koronázza minden tettét. 4Nem így a gonoszok, egyáltalán nem. Pelyvához hasonlók, amelyeket elsodor a szél a földről. 5A bűnösök nem állnak meg az ítéletkor, sem a gonoszok az igazak közösségében. 6Isten ugyanis őrzi az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő zsoltár