Keresés a Bibliában

1 1Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; (Zsolt 26,4.5;119,1; Péld 1,10.15;Jer 15,17) 2Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. (5Móz 17,19; Józs 1,8) 3És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen. (Jer 17,8) 4Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél. (Jób 21,18; Zsolt 35,5;37,6; Ésa 17,13.14) 5Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. (Jób 13,16; Máté 25,33-41.46) 6Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész. (Zsolt 37,18-20; Jób 23,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő zsoltár