Keresés a Bibliában

1 1Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
2Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
3És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
4Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél.
5Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.
6Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF