Keresés a Bibliában

A halál.

41 1Halál, mily keserű dolog rád gondolni, az embernek, aki nyugton ül házában, gondtalanul él, mindenben szerencsés, s még elég erős ahhoz, hogy egyedül egyék. 2Halál, milyen jó, hogy elküldenek ahhoz, aki szerencsétlen, s fogytán az ereje, az elaggott őszhöz, kit gondok gyötörnek, aki zsörtölődik, s már nincsen türelme. 3Ne ijedj meg, amikor „állj!”-t kiált a halál, ez minden elődödnek s utódodnak vége. 4Úr adta sorsa ez minden élőnek, miért ócsárolnád a Magasságbeli végzését, hogy ezer év vagy száz, vagy talán csak tíz? Nincs az alvilágban panasz az életért.

Az istentelenek sorsa

5Hitvány fiak a bűnösök fiai, akik a gonoszok házába járnak. 6Amit gyermekeik örökölnek, elvész, és magzataikat gyalázat kíséri. 7Fiai szidják az istentelen apát, neki köszönhetik, hogy megvetik őket. 8Istentelen férfiak, jaj nektek, mivel eltértek a Magasságbeli Isten törvényétől! 9Amikor születtek, átokra születtek, s amikor meghaltok, átok lesz sorsotok. 10Ami a földből való, visszatér a földbe, így az istentelen is az átokból a pusztulásba. 11Az emberek gyásza a testet illeti, a bűnös átkozottnak a neve is kivész. 12Vigyázz a nevedre, az végig elkísér, sokkal biztosabban, mint ezer drága kincs. 13Ami jó az életben, az rövid ideig tart, de a becsületes név örökre megmarad.

A szemérmesség

14Gyermekeim, tartsátok meg békében a tanításom! Az elrejtett bölcsességnek s kincsnek, e kettőnek vajon mi haszna van? 15Jobb, ha balgaságát rejti el valaki, mint ha bölcsességét titkolja az ember. 16Ahogy tanítottam, úgy legyetek szemérmesek, mert nem mindig illő a szemérmesség, szégyenkezni sem mindig helyénvaló. 17Apád s anyád előtt szégyelld bujaságod, a király és hatalmas előtt a hazugságot, 18a bíró és a tanácsos előtt a vétséget, a közösség és a nép előtt a kihágást, 19a barát és a pajtás előtt a hűtlenséget, lakóhelyed előtt, ha loptál valamit, 20Isten igazsága, s a szövetség előtt szégyelld, ha könyököd asztalra támasztod, 21hogyha ajándékot kínálsz és megvetik, hogyha köszöntenek és nem adsz rá választ, 22hogyha tekinteted rossz asszonyra veted, hogyha hazád fiát eltaszítod, 23ha elsajátítod más járandóságát, vagy az ajándékot, amit neki szántak, ha szemed más férfi asszonyán járatod, 24hogyha bizalmaskodsz a szolgálólánnyal – vigyázz, ne közelíts a fekvőhelyéhez! 25Szégyelld, ha becsmérlő szóval illeted barátod, ha méltatlankodsz, mikor adakozol, 26hogyha továbbadod, amit hallottál, s bizalmas tárgyalás titkát kifecseged. 27Akkor valóban van benned szégyenérzet, és tetszésre találsz minden ember előtt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet