Keresés a Bibliában

42 1De a következő dolgokat ne szégyelld, ne vess ügyet senkire, mert bűn volna: 2a Magasságbeli törvényét és a szövetséget, azt, hogy az istentelent igazságot téve elítéled, 3elszámolsz azzal, aki útitársad volt, és örökséget osztasz barátaid között, 4a mérleget és tányérját megvizsgálod, vagy a szerzeményt, akár sok, akár kevés, 5az adás-vevés útján szerzett nyereséget, azt, hogy gyermekeidet gyakran megbünteted, és a rossz rabszolgának az alfelére veretsz. 6Ahol kíváncsi az asszony, ott pecsétgyűrűt, ahol sok a kéz, ott kulcsot kell használni. 7Számláld meg és mérd meg, amit másnál leteszel, írd fel kiadásod és a bevételed. 8Ostobára, balgára ne restellj rászólni, se az ősz öregre, ha ifjakkal civódik. Akkor valóban példakép számba mégy, s elismerést aratsz mindenki előtt.

Az apa gondja lányával

9A lány az apjának – anélkül, hogy tudná – gondterhes, s álmatlan éjszakákat szerez. Amíg fiatal, nehogy későn menjen férjhez, ha pedig férjhez ment, nehogy meggyűlöljék; 10amíg érintetlen, hogy félre ne vezessék, s teherbe ne essék az apai házban; a férje mellett, nehogy görbe úton járjon, s asszony korában, nehogy meddő legyen. 11Makacs lányod fölött őrködj szigorúan, nehogy beszennyezze a nevedet, nehogy városszerte pletykálja a nép, és szégyent hozzon rád mindenki előtt.

Az asszonyok

12Egyiknél se időzz szépsége kedvéért, és asszonyokkal ne ülj össze. 13Miként a ruhából előmászik a moly, úgy az asszonyból is az asszonyi gonoszság.

II. ISTEN DICSŐSÉGE

14Kevésbé rossz a férfi gonoszsága, mint amilyen rossz az asszony kedvessége, mert az asszony szégyent és gyalázatot szerez.

1. A TERMÉSZETBEN

15Hadd emlékezzem meg az Úr műveiről, hadd beszéljem el azt, amit a szememmel láttam! Az Úr szava hozta létre a műveit, s a teremtett világ teljesíti akaratát. 16A felragyogó nap meglát minden dolgot, és az Úr keze műve telve dicsőséggel. 17Az Úr még szentjeit sem tette rá képessé, hogy minden csodáját el tudják beszélni. Az Úr, a Mindenható jó alapot vetett, hogy a mindenség szilárdan álljon fensége színe előtt. 18A tenger mélyét és a szívet egyaránt átkutatja, ismeri minden számvetésük. A Magasságbeli ismer mindeneket, s világosan látja az idők jeleit. 19Hirdeti a múltat és az eljövendőt, és fölfedi a jól elrejtett titkokat. 20Egyetlen gondolat sem titok előtte, nincs egyetlen szó sem, amit ne hallana. 21Bölcsessége csodáit szépen elrendezte, hiszen ő öröktől fogva örökké van. Nincs semmi hozzátenni-, sem elvennivaló, tanítómesterre neki nincs szüksége. 22És milyen gyönyörű minden alkotása! Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. 23Mind élnek és mindig megmaradnak, s céljuk érdekében szót fogadnak neki. 24Minden dolog páros, kiegészíti egymást, nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. 25Az egyik a másiknak növeli erejét; és ki tud betelni, ha látja szépségük?

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet