Keresés a Bibliában

Az ember nyomorúsága

40 1Igen nagy vesződség minden ember sorsa, Ádám gyermekei nehéz igát húznak, attól a naptól, amikor megszületnek, míg vissza nem térnek mindenek anyjához. 2Minden gondolatuk és szívük félelme haláluk napjának szorongó várása, 3kezdve azon, aki magas és dicső trónon ül, le addig, aki porban és hamuban kuporog: 4attól, aki koszorút és bíbort visel, addig, aki bőrökből készíti ruháját, csak harag, féltékenység, bánat, ijedelem, halálfélelem, viszály és veszekedés. 5A pihenés idején ágyában fekve is összevissza álmok zavarják elméjét. 6Ha pihen is egy kicsit, csak egy pillanatig, s máris ébren alszik, mint világos nappal. És menekül lelke álomképeitől, mint aki megszökött üldözői elől. 7Mikor megmenekül, akkor feleszmél, s csodálkozik, hisz nem volt mit félnie. 8Az embertől az állatig minden élőlényre, de a bűnösökre hétszeresen is 9halál vár és vérontás, küzdelem és pallos, kiirtás, pusztulás, éhség, szorongatás. 10Mindez a bűnösök miatt van így, és miattuk támadt a vízözön is. 11Ami a földből lett, mind visszatér a földbe, s ami a vízből ered, az a tengerbe ömlik.

Különféle elvek

12A megvesztegetés és hamisság eltűnik, de az őszinteség örökre megmarad. 13Mint a patak, elenyészik a gonosz vagyona, vagy mint zápor idején az égzengés. 14Örül, amikor kinyitja a kezét; ám a bűnösöknek pusztulás a végük. 15A gonoszok sarjának nem sok a hajtása, mert az istentelen sziklába ereszti gyökerét. 16Minden fűnél előbb tépik ki a kákát, amely a vízben áll vagy a folyó partján. 17A jóság olyan, mint az áldott paradicsom, és a jótékonyság örökre megmarad.

Életszabályok

18Szabadnak s munkásnak édes az élete, de mindkettőnél jobban jár, aki kincset talál. 19Neved fiak őrzik s városalapítás, de még inkább, hogyha bölcsességet találsz. Az állattenyésztés és a kertészkedés növeli hírneved, de jobban, mint ezek, egy kedves feleség. 20A bor és a zene vidítják a szívet, de a bölcsesség szeretete még inkább. 21A furulya és a hárfa széppé teszi a dalt, de mindkettőnél jobban a tiszta hang. 22A báj és a szépség elbűvöli a szemet, de mindkettőnél jobban a vetés a mezőn. 23Szép, ha két jóbarát egymást kísérgeti, de még szebb, ha ezt férj és feleség teszi. 24A szükség idején segítség a testvér! De még inkább megment majd az alamizsna. 25Az arany és ezüst támasz a lábnak, de mindkettőnél jobb a jó tanács. 26A gazdagság s a hatalom emeli a szívet, de az Úr félelme még inkább. Aki az Urat féli, nem szenved hiányt, rajta kívül nem kell más támaszt keresni. 27Az Úrnak félelme áldott paradicsom, minden dicsőségnél jobban megvédelmez. 28Fiam, te ne éld a koldusok életét, mert inkább meghalni, mint koldulni menni!

A koldulás

29Aki más asztala felé kacsingat, annak az élete nem élet. Az ajándék falat a lélek fertőzése, az okos, jól nevelt ember elkerüli. 30A szemtelennek ajkán édes a könyörgés, de a belsejében lobogó tűz lángol.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet