Keresés a Bibliában

Izrael vallási és politikai romlottsága

12 1Efraim hazugsággal vesz körül, Izrael háza meg hamissággal. [De Júda még ismeri az Istent, és a Szent népének nevezik.] 2Efraim szelet terel, egész nap a keleti szél után fut. Bővelkedik a hazugságban és erőszakban, szövetségre lép Asszíriával, olajat szállít Egyiptomnak.

Jákob ellen

3Ezért az Úr perbe száll Izraellel, megbünteti Jákobot utai szerint, megfizet neki tettei szerint. 4Már az anyaméhben félrelökte testvérét, ereje teljében az Istennel küzdött. 5Küzdött az angyallal és diadalmaskodott, sírt és könyörgött neki. Bételben rátalált, és ott beszélt velünk. 6Igen, az Úr, a Seregek Istene, Úr az ő neve. 7Te pedig térj vissza Istenedhez, maradj hűséges, tartsd meg a törvényt, s mindig a te Istenedben reménykedjél.

Izrael kapzsisága és bűnhődése

8Kánaán hamis mérleget tart kezében, mert szeret csalni. 9Efraim így szólt: „Nos, meggazdagodtam, egész vagyont szereztem magamnak.” De nem marad semmi javaiból, mert vétkek terhelik.

A megbocsátás reménye

10Én vagyok az Úr, a te Istened, amióta elhagytad Egyiptom földjét. Újra sátrakban kell majd laknod, mint a találkozás napján; 11szólni fogok a prófétákhoz, bőven adom a látomásokat, és a próféták által osztom a halált.

Újabb fenyegetések

12Gileád csupa gonoszság, tele vannak csalárdsággal. Gilgalban ökröknek áldoznak. Oltáraik ezért kőhalmazzá válnak a szántóföld barázdái mellett.

Jákob és Efraim ellen

13Arám mezejére menekül Jákob, asszonynak szolgál Izrael, asszony nyáját legelteti. 14Egy próféta által hozta fel az Úr Izraelt Egyiptomból; egy próféta legeltette. 15Efraim keserűen lázadozott: de a kiontott vér visszaszáll rá, az Úr megtorolja gyalázkodását.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet