Keresés a Bibliában

A főpap ruhái.

39 1A szentélyben való szolgálathoz a díszes ruhákat kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból csinálták. Elkészítették a ruhákat Áron számára, ahogy az Úr Mózes által megparancsolta.

Az efod.

2Az efodot aranyból, kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból csinálta. 3Az aranylemezt vékonyra nyújtották, szálakra vágták, hogy műszövéssel be lehessen dolgozni a kék és vörös bíborba, a karmazsinba és a lenvászonba. 4Két összeillesztett vállpántot csináltak, s a két végükön összevarrták őket. 5A kötőszalag, amely a rögzítésre szolgált, vele egy darabból volt, s ugyancsak aranyból, kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból készült, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta. 6Kicsiszolták a karneolköveket és aranyfoglalatba tették. Ezekbe pecsétmetsző írással Izrael fiainak a nevei voltak bevésve. 7Mint Izrael fiaira emlékeztető köveket rakta rá őket az efod vállpántjára, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

A melltáska.

8A melltáskát úgy készítette el, mint az efodot: műszövéssel, aranyból, kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból. 9A melltáskát négyszögletesre, kétrétűre csinálta, hosszúsága egy arasz, szélessége is egy arasz volt és kétrétű. 10Négy sor drágakövet rakott rá: az első sorba karneolt, topázt és smaragdot 11a második sorba rubint, zafírt és jáspist; 12a harmadik sorba jácintot, achátot és ametisztet; 13a negyedik sorba krizolitot, karneolt és ónixot. Aranyfoglalatba voltak betéve. 14Izrael fiai tizenkét nevének megfelelően tizenkét darab volt. A pecsétmetsző írásával mindegyikbe bele volt vésve a tizenkét törzs egyike sorrend szerint. 15Azután a melltáskára ráerősítette a színaranyból készült sodrott láncocskát. 16Majd csinált két aranyhorgocskát meg két aranykarikát, és a két karikát megerősítették a melltáska két szélén. 17A két aranyláncocskát a két karikára erősítették, amelyek a melltáska két szélén voltak. 18A láncocska másik végét a két horgocskára erősítették, ezeket pedig az efod két vállpántjának elejére. 19Még két másik aranykarikát is csináltak, s ezeket a melltáska két alsó végére erősítették, az efod felé néző szélére. 20Azután még két aranykarikát készítettek, ezeket az efod két vállpántjára erősítették, elöl, lent a találkozásuknál, az efod kötése fölött. 21A melltáska karikáit kék bíborzsineg segítségével hozzákötötték az efod karikáihoz, úgyhogy az efod kötése fölött feküdt, és a melltáska nem csúszhatott le az efodról, ahogy azt az Úr Mózesnek megparancsolta.

A felső köntös.

22Megcsinálták a felső köntöst az efodhoz kék bíborból, műszövéssel. 23A köntös közepén levő nyílás olyan volt, mint a páncéling nyílása. A nyakkivágás körül szegélyt varrtak, hogy be ne szakadjon. 24A köntös alsó szegélyére kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból gránátalmákat hímeztek. 25Azután csináltak tiszta aranycsengettyűket, körös-körül a gránátalmák közé illesztették a köntös szegélyére, 26úgy, hogy a köntös szegélyén körös-körül egy gránátalma és egy csengettyű váltakozott. Így kellett a szolgálathoz felöltöznie, ahogy az Úr Mózesnek előírta.

A papok ruhái.

27Ezután megcsinálták a köntösöket finom lenvászonból Áron és fiai számára, 28továbbá a fejkendőt finom lenből, a papi sapkákat finom lenből, a nadrágot finom lenvászonból, 29és az övet kék és vörös bíborból és karmazsinból; művészi hímzéssel, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

A diadém.

30A homlokdíszt, a szent diadémot tiszta aranyból csinálták és pecsétírással belevésték: az Úr fölszenteltje. 31Kék bíborzsineget erősítettek rá, s azzal kötötték a fejkendőre, ahogy az Úr parancsolta. 32Így végeztek el minden munkát a találkozás sátoránál. Izrael fiai mindenben úgy jártak el, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

A munka átadása.

33Ezután elvitték Mózeshez a hajlékot, a sátrat minden felszerelésével, kampóival, deszkáival, reteszeivel, oszlopaival és talpaival, 34továbbá a vörösre festett báránybőr takarót, a bőr felső takarót, a belső függönyt, 35a bizonyság ládáját, hordozórúdjaival és az engesztelés táblájával, 36az asztalt minden felszerelésével és a kitett kenyerekkel, 37a tiszta aranyból készült mécstartót a mécsesekkel, amelyeket sorban felraktak, továbbá minden kellékét, a világításhoz való olajat, 38valamint az aranyoltárt, a kenetet, a jó szagú illatszert, a sátor bejáratának függönyét, 39a bronzoltárt a ráccsal, hordozórúdjait és felszerelését, a medencét és állványát, 40az udvar függönyeit és oszlopait a talpakkal, a cövekeket, a találkozás sátorának szolgálatához szükséges minden eszközt, 41a díszes ruhákat a szentélyben való szolgálathoz, Áron papnak és fiainak a ruháit a papi szolgálathoz. 42Ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek, Izrael fiai úgy végeztek el minden munkát. 43Amikor Mózes megnézte az egész munkát, látta, hogy mindent úgy csináltak, ahogy az Úr megparancsolta. Mózes megáldotta őket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet