Keresés a Bibliában

39 1A kék, bíbor és karmazsin színű fonalból és a lenből pedig ruhákat készített, és Áron azokba öltözött, amikor a szentélyben szolgált – úgy, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek.
2Elkészítette tehát az efódot is aranyból, kék, bíbor, kétszer festett karmazsin színű fonalból és sodrott lenből, 3műszövő munkával; az aranyat vékony lemezekre vágta, és fonalakra nyújtotta, hogy bele lehessen szőni az előbb említett színű fonalak közé. 4Elkészítette a két csatlakozó vállpántot is a két felső végére, 5valamint az övet ugyanazokból a színekből, úgy, ahogy az Úr parancsolta Mózesnek. 6Elkészítette a két ónixkövet is aranyba foglalva, és rájuk véste pecsétmetsző munkával Izrael fiainak nevét. 7Aztán rátette őket a vállravaló vállpántjaira, hogy emlékeztessenek Izrael fiaira, úgy, ahogy az Úr parancsolta Mózesnek.
8Elkészítette a tudakolót is műszövő munkával, a vállravaló szövése szerint, aranyból, kék, bíbor, kétszer festett karmazsin színű fonalból és sodrott lenből. 9Ez négyzet alakú volt, kétrétű, egy-egy arasz méretű. 10Aztán tett rá négy sor drágakövet: az első sorban karneol, topáz és smaragd volt, 11a másodikban karbunkulus, zafír és jáspis, 12a harmadikban jácint, achát és ametiszt, 13a negyedikben krizolit, ónix meg berill, aranyba foglalva fajtánként. 14Erre a tizenkét kőre Izrael tizenkét törzsének neve volt vésve, egy-egy név mindegyikre. 15Készítettek a tudakolóra sodrott láncocskákat is színaranyból, 16valamint két kis horgot és ugyanannyi aranykarikát. A karikákat aztán ráillesztették a tudakoló két sarkára, 17hogy róluk függjön a két aranylánc, ezeket pedig hozzáfűzték a vállravaló pántjain kiálló kis horgokhoz. 18Ezek a dolgok elöl is, hátul is úgy egymáshoz illettek, hogy az efód és a tudakoló egymáshoz simultak, 19mert az övnél össze voltak szorítva, és a kék zsinórral odakapcsolt karikák révén jó erősen összefogva, hogy lazán ne álljanak, és egymástól el ne váljanak.
20Készítettek még két aranykarikát, ezeket ráillesztették az efód két vállrészére, elöl kissé lejjebb, közel az összefűzéshez az efód öve felett. 21Kék bíborzsinórral csatolták a tudakolót karikáinál fogva az efód karikáihoz, úgyhogy az efód öve felett volt, és nem csúszott el a tudakoló az efódtól – amint az Úr megparancsolta Mózesnek.
22Elkészítették az efód köntösét is, kék fonalból az egészet, 23rajta fenn, középen a nyílást a fej számára, és a nyílást körülvevő szövött szegélyt, 24alul pedig, a lábnál, a gránátalmákat, kék, bíbor, karmazsin színű fonalból és sodrott lenből, 25valamint a csengőket színaranyból. Az utóbbiakat a köntös alsó szegélyére helyezték a gránátalmák közé körben, 26mindig egy aranycsengőt, aztán egy gránátalmát, hogy ezekkel ékesítve járjon a főpap, ha szolgálatot teljesít – úgy, ahogy az Úr parancsolta Mózesnek.
27Elkészítették a lenvászon köntösöket is Áronnak és fiainak szövőmunkával, 28és a süvegeket ékességükkel együtt lenből, 29valamint a gyolcsnadrágokat lenből, az övet pedig sodrott lenből, kék, bíbor, kétszer festett karmazsin színű fonalból, hímző munkával, úgy, ahogy az Úr parancsolta Mózesnek.
30Elkészítették a szent méltóság lemezét is színaranyból, és ráírták pecsétmetsző munkával: »Az Úr Szentje«, 31és kék zsinórral hozzáfogták a süveghez, úgy, ahogy az Úr parancsolta Mózesnek.
32Elkészült tehát a hajléknak és a bizonyság sátrának egész műve, és Izrael fiai megtettek mindent, amit az Úr megparancsolt Mózesnek.
33Erre elvitték Mózeshez a hajlékot, a fedelét és minden tartozékát, karikáit, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait, talpait, 34a vörösre festett kosbőrből készült takarót, a másik, halbőrből való takarót, 35a függönyt, a ládát, annak rúdjait, az engesztelőhelyet, 36az asztalt, annak tartozékaival és a kitett kenyerekkel együtt, 37a mécstartót, a mécseseket tartozékaival és az olajjal együtt, 38az aranyoltárt, a kenetet, a fűszerekből való füstölőszert, a sátor bejáratára való függönyt, 39a rézoltárt, annak rostélyát, rúdjait és minden eszközét, a mosdómedencét talapzatával együtt, az udvar kárpitjait és oszlopait talpukkal együtt, 40az udvar bejáratára való függönyt, az udvar köteleit és cövekeit. Semmi sem hiányzott azokból az eszközökből, amelyeket a hajlék szolgálatára a szövetség sátra számára a parancs szerint készíteni kellett. 41A ruhákat, amelyeket a szentélyben a papok, azaz Áron és fiai viselnek, szintén 42elhozták Izrael fiai, úgy, ahogy az Úr parancsolta.
43Amikor Mózes látta, hogy elkészült minden, megáldotta őket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

39,1 Vö. Kiv 28,1-43.

39,2 Az efód (jelen fordításunkban gyakran »vállravaló«) a papi ruha egyik része (sem a rendeltetését, sem nevének jelentését nem ismerjük pontosan).

39,32 Az elkészült tárgyakat Mózes felülvizsgálja, aztán megáldja.

Előző fejezet Következő fejezet