Keresés a Bibliában

27Igen, de hát valóban az emberek közt lakik az Isten a földön? Nézd, az egek és az egek ege sem képesek téged befogadni, nem is szólva erről a templomról, amelyet építettem.

KNB SZIT STL BD RUF KG


34Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az Isten trónja, 35sem a földre, mert az lába zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa.

KNB SZIT STL BD RUF KG


49Az ég az én trónom, s a föld lábam alatt a zsámoly. Milyen házat építhetnétek nekem – mondja az Úr –, vagy hol lehetne pihenőhelyem? 24A világot s a benne találhatókat teremtő Isten nem lakik emberi kéz emelte templomokban, hiszen ő az ég és föld Ura.

KNB SZIT STL BD RUF KG


22De templomot nem láttam benne, mert a Mindenható, az Úr, az Isten és a Bárány a temploma.

KNB SZIT STL BD RUF KG