Keresés a Bibliában

27De vajon lakhat-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem!

KNB SZIT STL BD RUF KG


34Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: sem az égre, mert az Isten trónusa, 35sem a földre, mert az lábainak zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa;

KNB SZIT STL BD RUF KG


49„A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Miféle házat építhetnél nekem – mondja az Úr –, vagy hol van az én nyugalmam helye? 24Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban,

KNB SZIT STL BD RUF KG


22Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma.

KNB SZIT STL BD RUF KG