Keresés a Bibliában

3 1Ezért, szent testvéreim, mennyei hivatás részesei, legyetek figyelemmel hitvallásunk apostola és főpapja, Jézus iránt, 2akit megbízója tett hitelt érdemlővé, ahogy Mózest is az Ő [egész] házában.
3Ugyanis ő nagyobb dicsőségre méltó, mint Mózes, mint ahogy a háznál nagyobb méltóság illeti a ház építőjét. 4Minden háznak van ugyanis építője, de Isten az, aki mindent felépített. 5Mózes hitelt érdemelt az Ő egész házában mint szolga, hogy tanúságot tegyen azokról a dolgokról, amelyeket később kellett hírül adni. 6Krisztus viszont mint Fiú hitelt érdemel a saját háza fölött. Mi vagyunk az ő háza, ha szilárdan megtartjuk a bátor bizalmat és a reménységből fakadó büszkeséget.
7Ezért, amint a Szentlélek mondja: Ma, ha az ő hangját halljátok, 8ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a lázadás idején, a kísértés napján a pusztában, 9ahol atyáitok azzal kísértettek meg, hogy próbára tettek, és látták tetteimet negyven éven át. 10Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam:
„Állandóan tévelygő szívűek, és útjaimat nem ismerték meg.” 11Így megesküdtem haragomban: „Nem fognak bemenni nyugalmamba.”
12Vigyázzatok, testvéreim, nehogy közületek valakinek a szíve a hitetlenségig romlott legyen, és elszakadjon az élő Istentől! 13Hanem buzdítsátok egymást nap mint nap, amíg ez a „ma” tart, hogy a bűn cselvetése meg ne keményítsen közületek valakit! 14Ugyanis Krisztus részesei vagyunk, amennyiben azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. 15Ezért a buzdítás: Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a lázadás idején! 16Kik voltak azok, akik hallották és fellázadtak? Nemde mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból? 17És kikre haragudott negyven éven át? Ugye azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában? 18És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be nyugalmába, ha nem azoknak, akik engedetlenekké váltak? 19Látjuk tehát, hogy hitetlenségük miatt nem mehettek be.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet