Keresés a Bibliában

11Mert megjelent Isten kegyelme minden ember üdvösségére, 12és arra nevel minket, hogy az istentelenséget és a világi szenvedélyeket megtagadva józanul, igazságosan és istenfélelemben éljünk e világban, 13amíg várjuk, hogy beteljesedik boldog reményünk, és megjelenik a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsősége. 14Ő értünk adta önmagát, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítva jó tettekben buzgó, választott népévé tegyen.

KNB SZIT STL BD RUF KG