Keresés a Bibliában

11Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, (Ján 3,16;1Tim 2,4) 12A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: (Ján 1,4) 13Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; (Fil 3,20) 14A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. (Gal 1,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG