Keresés a Bibliában

A megváltás kegyelme.

11Megjelent ugyanis Istennek minden emberre üdvöt árasztó kegyelme, 12amely arra tanít, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világi vágyakkal, s éljünk mértéktartóan, szentül és buzgón e világon. 13Várjuk reményünk boldog beteljesülését: a nagy Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, 14aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson és jótettekben buzgólkodó választott népévé tegyen.

KNB SZIT STL BD RUF KG