Keresés a Bibliában

15 1Akkor Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz, és ezt mondták:
2– Miért szegik meg tanítványaid az atyák hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket.
3Így válaszolt nekik:
– Ti miért szegitek meg hagyományotok nevében Isten parancsolatát? 4Mert Isten ezt mondta: Tiszteld apádat és anyádat! és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék! 5Ti viszont azt mondjátok: „Ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának:
»Áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek«, 6azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját.” Így hagyományotok nevében érvénytelenné tettétek Isten igéjét. 7Képmutatók, szépen prófétált rólatok Izajás: 8Ez a nép csak az ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. 9Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat hirdetnek, amelyek emberi rendelkezések.
10Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk:
– Halljátok, és értsétek meg! 11Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert.
12Tanítványai ekkor hozzá lépve megkérdezték tőle:
– Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak szavaid hallatán?
13Így válaszolt:
– Minden palántát, amelyet nem az én mennyei Atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. 14Ne foglalkozzatok velük! Világtalan vakvezetők! Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek.
15Péter ezt mondta neki:
– Magyarázd meg nekünk ezt a példázatot!
16Ezt mondta:
– Még mindig értetlenek vagytok ti is? 17Nem értitek, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül? 18Ami azonban a szájból kijön, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert. 19Mert a szívből származik minden gonosz gondolat, gyilkosság, házasságtörés, paráznaság, lopás, hamis tanúskodás és istenkáromlás. 20Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná.

KNB SZIT STL BD RUF KG