Keresés a Bibliában

15 1Akkor odajöttek Jézushoz a farizeusok és írástudók Jeruzsálemből és azt mondták: 2»Miért vetik el tanítványaid az ősök hagyományát? Hisz nem mossák meg a kezüket, amikor kenyeret esznek.« 3Ő ezt felelte nekik: »Ti pedig miért szegitek meg Isten parancsát a ti hagyományotok miatt? Isten ugyanis azt mondta: 4‘Tiszteld atyádat és anyádat!’ és: ‘Aki apját vagy anyját gyalázza, haljon meg’. (Kiv 20,12; 21,17) 5Ti pedig azt mondjátok: ‘Ha valaki így szól apjához vagy anyjához: fogadalmi ajándék az, ami tőlem neked járna, 6annak nem kell apját támogatnia.’ Érvénytelenítettétek az Isten szavát hagyományotok miatt. 7Képmutatók! Helyesen jövendölt rólatok Izajás:

8‘Ez a nép ajkával tisztel engem,
a szíve azonban távol van tőlem.

9Hiába tisztelnek engem,
ha emberi tudományt és parancsokat tanítanak’
«.

(Iz 29,13) 10Ezután magához hívta a tömeget, és azt mondta nekik: »Halljátok és értsétek meg: 11Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a szájába, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert.«
12Akkor odamentek a tanítványai, és azt mondták neki: »Ugye tudod, hogy a farizeusok megbotránkoztak annak hallatára, amit mondtál?« 13Ő így válaszolt: »Minden növényt, amelyet nem az én mennyei Atyám ültetett, gyökerestől ki fognak tépni. 14Hagyjátok őket: vakoknak vak vezetői ők. Ha pedig vak vezeti a vakot, mindketten gödörbe esnek.« 15Péter akkor ezt mondta neki: »Magyarázd meg nekünk ezt a példabeszédet!« 16Ő ezt felelte: »Még mindig értetlenek vagytok ti is? 17Nem értitek, hogy mindaz, ami bemegy a szájba, a gyomorba kerül, aztán meg az árnyékszékbe dobják? 18Az azonban, ami a szájból kijön, a szívből származik, és ez teszi tisztátalanná az embert. 19Mert a szívből származnak a rossz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, erkölcstelenségek, lopások, hamis tanúskodás, káromkodások. 20Ezek teszik tisztátalanná az embert. Az pedig, hogy valaki mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert.«

KNB SZIT STL BD RUF KG