Keresés a Bibliában

22Ekkor azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak bárkába, és menjenek át előre a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. 23Miután elbocsátotta a tömeget, felment a hegyre, hogy egymagában imádkozzék. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. 24A bárka már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, ugyanis ellenszél volt. 25A negyedik éjszakai őrváltás idején odament hozzájuk a tengeren járva. 26Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és ezt mondták:
– Kísértet! –, és félelmükben kiáltoztak.
27De azonnal megszólította őket, és ezt mondta:
– Bátorság, én vagyok, ne féljetek!
28Péter így válaszolt neki:
– Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen!
29Mire ő így szólt:
– Gyere!
Péter kiszállt a bárkából, elindult a vízen, és ment Jézus felé. 30De az erős szél láttán félelem fogta el, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott:
– Uram, ments meg!
31Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megragadta, és ezt mondta neki:
– Kicsinyhitű, miért kételkedtél?
32És amint beszálltak a bárkába, elült a szél. 33A hajóban levők leborultak előtte, és ezt mondták:
– Valóban Isten Fia vagy!

KNB SZIT STL BD RUF KG