Keresés a Bibliában

22Ezután mindjárt megparancsolta a tanítványoknak, hogy szálljanak bárkába, és menjenek előtte a túlpartra, amíg ő elbocsátja a tömeget. 23Miután elbocsátotta a tömeget, egyedül fölment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott.
24A bárka pedig már sok stádiumnyira volt a parttól, hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél volt. 25Éjjel pedig, a negyedik őrváltás idején odament hozzájuk a tengeren járva. 26Amikor a tanítványok meglátták őt, amint a tengeren jár, megrettentek és azt mondták: »Kísértet!«, és félelmükben kiáltozni kezdtek. 27Jézus azonban mindjárt szólt nekik: »Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!« 28Péter így válaszolt neki: »Uram, ha te vagy, parancsold, hogy hozzád menjek a vízen.« 29Ő azt mondta: »Gyere!« Péter kiszállt a bárkából, elindult a vízen és Jézushoz ment. 30Mikor azonban látta az erős szelet, megijedt, és amint merülni kezdett, felkiáltott: »Uram! Ments meg engem!« 31Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt és azt mondta neki: »Te kishitű! Miért kételkedtél?« 32Amikor beszálltak a bárkába, elállt a szél. 33Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és azt mondták: »Valóban Isten Fia vagy!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

14,24 Egy stádium (’stadion‘) kb. 180 m.

14,25 A zsidók, a görögök és a rómaiak az éjszakát négy részre osztották. Ezt a négy időszakot őrváltásoknak nevezték, mert az éjszakai őrség ennek megfelelően váltotta egymást. Az első őrváltás naplementekor kezdődött, a negyedik napfelkeltekor végződött. A négy őrváltás neve: este, éjfél, kakaskukorékolás, hajnal. Egyébként a nappalt is négy részre osztották, amelyek mindegyike három óráig tartott.