Keresés a Bibliában

33Megérkeztek Kafarnaumba. Amikor már a házban volt, megkérdezte tőlük:
– Miről vitatkoztatok útközben?

KNB SZIT STL BD RUF KG