Keresés a Bibliában

33Megérkeztek Kafarnaumba. Amikor már a házban volt, megkérdezte őket: »Miről beszélgettetek az úton?«

KNB SZIT STL BD RUF KG