Keresés a Bibliában

A tanítványok oktatása.

33Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, megkérdezte tőlük: „Miről beszélgettetek az úton?”

KNB SZIT STL BD RUF KG