Keresés a Bibliában

Ki a legnagyobb? (Mt 18,1-5; Lk 9,46-48)

33Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: Miről vitatkoztatok útközben?

KNB SZIT STL BD RUF KG