Keresés a Bibliában

12A keresztségben vele együtt eltemettek titeket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. 13Titeket, akik halottak voltatok vétkeitek és testetek körülmetéletlensége miatt, vele együtt életre keltett megbocsátva minden vétkünket. 14Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely vádolt bennünket. Eltávolította azzal, hogy odaszegezte a keresztfára. 15Általa fegyverezte le a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Nyilvánosan megszégyenítette és diadalmenetben hurcolta őket.

KNB SZIT STL BD RUF KG