Keresés a Bibliában

12amikor vele együtt eltemetkeztetek a keresztségben, és vele együtt fel is támadtatok, annak az Istennek erejébe vetett hit által, aki őt feltámasztotta a halottak közül. 13Vele együtt titeket is, amikor halottak voltatok vétkeitek és testetek körülmetéletlensége miatt, életre keltett azáltal, hogy megbocsátotta minden vétkünket. 14Az adóslevelet, mely ellenünk szólt és vádolt minket, eltörölte, eltette az útból, és a keresztre szegezte; 15lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és diadalmaskodott rajtuk.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,14 Az adóslevelet, mely ellenünk szólt: tartozásunk, adósságunk volt Isten igazságosságával szemben, mert Isten törvényeit – a pozitív és természeti törvényeket – nem tartottuk meg. Ezt az adósságot, amely egyenértékű volt a kárhozattal sújtó ítélettel – Isten eltörölte, mintegy felszegezte a keresztre, amelyen meghalt értünk a Megváltó.