Keresés a Bibliában

12Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból. (Kol 3,1; Róm 6,3.4.8; Eféz 2,5.6;1,9; Róm 4,17.26) 13És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket, (Kol 1,21.27;2,11.12; Eféz 2,1.5.6.1Kor;15,54.57; Róm 6,23) 14Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; (5Móz 27,26; Gal 3,10;5,3; Róm 2,12;3,19; Eféz 2,15; Róm 10,4; Gal 3,13.1Pét;2,24) 15Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban. (Gal 3,19;4,3; Luk 11,21; Józs 5,13; Zsolt 68,18; Csel 7,53; Mát 12,29; Zsid 2,2; Róm 8,38.1Kor;8,5.2Pét;2,10; Júd 1,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG