Keresés a Bibliában

30Amikor ezeket mondta, sokan hinni kezdtek benne. 31Azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne, így szólt Jézus:
– Ha megmaradtok az én szavamban, akkor valóban tanítványaim vagytok, 32és megértitek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz majd benneteket.
33Így válaszoltak neki:
– Ábrahám leszármazottai vagyunk, és soha nem voltunk rabszolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, „Szabadok lesztek”?
34Jézus így válaszolt nekik:
– Bizony, bizony, mondom nektek, aki bűnt követ el, az rabszolgája a bűnnek. 35A rabszolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú viszont örökre ott marad. 36Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, valóban szabadok lesztek.

KNB SZIT STL BD RUF KG